Informatie voor ouders

De diagnose kanker heeft een enorme impact op alle gezinsleden en op het gezin als geheel. Voor jonge kinderen kan de turbulente periode die volgt veel onrust en verwarring met zich meebrengen. In het Adamas Inloophuis worden zij verwelkomd door vrijwilligers die – vaak uit ervaring – weten wat het betekent om op jonge leeftijd met kanker geconfronteerd te zijn. Je kind krijgt er alle ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen en om aan te geven wat het nodig heeft om beter met de situatie om te gaan, bijvoorbeeld:
  • in contact komen met kinderen die hetzelfde meemaken
  • gedachten en gevoelens uiten door middel van schilderen of tekenen
  • stoom afblazen tijdens een sportieve, creatieve of ontspannende workshop
Natuurlijk kunnen kinderen ook juist naar het inloophuis komen om even niet met de ziekte bezig te zijn, maar gewoon gezellig samen te ontspannen en leuke dingen te doen.

Elk kind reageert anders

De reactie van kinderen op kanker hangt af van onder meer hun leeftijd, karakter en ontwikkelingsfase. Sommige kinderen nemen hun ouders ongevraagd (zorg)taken uit handen en proberen hen zo veel mogelijk te ontzien. Anderen trekken juist de aandacht naar zich toe door opstandig gedrag te vertonen. Weer anderen krijgen slaapproblemen of lichamelijke klachten. Ook komt het voor dat kinderen zich lange tijd prima handhaven en pas aan verwerking toekomen als het voor hen weer ‘veilig’ voelt. Meestal is dit op het moment waarop de volwassenen om hen heen de draad weer oppakken. Het is belangrijk dat binnen het gezin ruimte en respect is voor de verschillende manieren waarop de gezinsleden met de situatie omgaan.

KidsClub en ChillClub 

Op de bovenetage van het inloophuis kunnen kinderen en jongeren elkaar ontmoeten: 
  • voor kinderen basisschool is er de KidsClub
  • voor jongeren voortgezet onderwijs is er de ChillClub
Ook worden regelmatig uitstapjes voor de kinderen georganiseerd.

Boeken 

Adamas heeft veel kinderboeken die te maken hebben met kanker, ziekte of rouw. Dit kan een kind veel steun en herkenning geven. Ook is het een fijne manier om kanker of rouw bespreekbaar te maken in het gezin. Voor iedere leeftijdsgroep hebben we boeken die geleend kunnen worden. 

Intensievere begeleiding

Wanneer een kind door de confrontatie met kanker echt uit evenwicht is geraakt kan intensievere begeleiding nodig zijn. Therapeutische begeleiding die onze jeugdvrijwilligers niet zelf aan kunnen bieden, maar waar we je wel over kunnen informeren. Adamas kent veel integratief kinder- of jeugdtherapeuten in de regio die het kind, maar ook het gehele gezin kunnen begeleiden. Bij interesse denken wij graag mee.