Het Adamas-jeugdteam

Het jeugdteam van Adamas is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen, jongeren en gezinnen die met kanker geconfronteerd zijn. Het team bestaat uit een coördinator en vijf vrijwilligers. 

Jeugdvrijwilligers

Het jeugdteam bestaat uit vijf enthousiaste en deskundige vrijwilligers die – vaak uit ervaring – weten wat het betekent om op jonge leeftijd met kanker geconfronteerd te zijn. Zij begeleiden de activiteiten en bieden de kinderen en jongeren een luisterend oor.

De jeugdvrijwilligers krijgen naast de basistraining voor gastvrouw/heer ook aanvullende trainingen 

Creatief therapeut

Tijdens de activiteiten is er meestal een creatief therapeut aanwezig die de activiteit bedenkt en uitvoert. De therapeut neemt de activiteit eerst met de vrijwilligers door, zodat iedereen op de hoogte is van de doelstelling van de workshop. 
Kinderen knutselen 500 x 500