Petitie voor vergoeding van psychosociale zorg bij kanker

Ongeveer 30 procent van de mensen met kanker heeft psychosociale zorg nodig. Onmisbare zorg. Om alles wat er is gebeurd een plaats te geven. Om weer mee te kunnen doen, privé en op het werk. Teken daarom de petitie zodat deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Elk jaar krijgen 100.000 mensen in Nederland te horen dat zij kanker hebben. Een diagnose die inslaat als een bom. Niet alleen bij degene die kanker heeft, maar ook bij de partner, ouders, kinderen en andere naasten. De eerste aan-dacht gaat uit naar behandeling van de ziekte, naar overleven. Maar er is meer. Bijna éénderde van alle patiënten leeft met angst, somberheid en vermoeidheid. Klachten die vallen onder de noemer ‘aanpassingsstoornis’. Klachten die zijn ontstaan dóór de diagnose kanker. Hiervoor hebben mensen met kanker én hun naasten keihard goede zorg nodig. Psychosociale zorg die deel moet uitmaken van de totale kankerzorg. Zorg die daarom moet worden vergoed uit de basisverzekering. Omdat deze zorg - net zoals de behandeling van kanker - onmisbaar is om door te kunnen gaan, weer te gaan werken en het leven opnieuw op te pakken. Kijk voor de petitie op www.minderkopzorgenbijkanker.nl.

De petitie wordt 7 juni aan de Tweede Kamer aangeboden en op 15 juni aan minister Schippers van Volksgezondheid.